The Tipping Point – Điểm bùng phát (Tái bản đổi bìa)

149.000,0

ĐIỂM BÙNG PHÁT – THE TIPPING POINT
Điểm Bùng Phát là một khoảnh khắc kỳ ảo, khi một ý tưởng, một xu thế, hay một hành vi xã hội vượt qua ngưỡng nhất định – bùng phát và lan ra như ngọn lửa hoang dã. Giống như chỉ một người bị ốm cũng có thể làm khởi phát cả dịch cúm, một mục tiêu nhỏ…

The Tipping Point – Điểm bùng phát (Tái bản đổi bìa)

149.000,0

Danh mục: