Quản Trị Và Khởi Nghiệp – Vững Bước Thương Trường

120.000,0 73.545,0

Quản Trị Và Khởi Nghiệp – Vững Bước Thương Trường – Cuốn sách những bài viết hay về nghệ thuật Những câu chuyện nhỏ đúc kết, nhiều khi chỉ là một góc rất nhỏ của lý thuyết nhưng có giá trị cao do tính thực tiễn và gần gũi với hoàn cảnh Việt Nam.

Quản Trị Và Khởi Nghiệp – Vững Bước Thương Trường

120.000,0 73.545,0