Quản Trị Kinh Doanh Dịch Vụ Từ Góc Nhìn Marketing

165.000,0 148.500,0

Các ngành dịch vụ hiện đang nổi trội trong nền kinh tế toàn cầu, nền công nghiệp tiếp tục phát triển theo một cách thức nhanh và đa dạng chưa từng thấy trước đây. Các ngành công nghiệp tạo dựng trước…

Quản Trị Kinh Doanh Dịch Vụ Từ Góc Nhìn Marketing

165.000,0 148.500,0