Pomodoro – Tuyệt Chiêu Quản Trị Thời Gian

99.000,0 78.990,0

Một phương pháp đơn giản được áp dụng bởi hàng triệu người trên Thế Giới !
Phương pháp giúp bất kỳ ai cũng có thể nâng cao khả năng tập trung, tăng hiệu suất làm việc!POMODORO là phương pháp quản…

Pomodoro – Tuyệt Chiêu Quản Trị Thời Gian

99.000,0 78.990,0