Những nguyên tắc trong định giá sản phẩm thỏa mãn người dùng

199.000,0

Hóa giải những “truyền thuyết” về định giá và bí quyết định giá dựa trên khả năng chi trả của khách hàng
Với Những nguyên tắc định giá sản phẩm thỏa mãn người dùng , bạn có thể “bán nước đá cho người Eskimo”!
Tại sao vậy?
Vì cuốn sách này sẽ…

Những nguyên tắc trong định giá sản phẩm thỏa mãn người dùng

199.000,0

Danh mục: