Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định

79.000,0 63.200,0

Nhằm phân tích những diễn biến tâm lý ẩn sau mỗi biểu hiện của chúng ta trong các cuộc thảo luận quan trọng, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi giúp định hướng suy nghĩ và hành động, cuốn sách Những cuộc đàm phàn quyết định của nhóm tác giả Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan và Al Switzler là một bộ công cụ dành cho tất cả những ai muốn gặt…

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định

79.000,0 63.200,0

Danh mục: