Những bộ lạc – Marketing thống lĩnh người dùng

109.000,0

Giới thiệu về cuốn sách
Kể từ lần xuất bản đầu tiên cách đây gần một thập kỷ, Những bộ lạc với tầm nhìn xa của Seth Godin đã giúp hàng chục nghìn nhà lãnh đạo tập trung được một bộ lạc trung thành. Nếu bạn cần tập hợp nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, người có cùng sở thích…, cuốn sách…

Những bộ lạc – Marketing thống lĩnh người dùng

109.000,0

Danh mục: