Marketing plan – Bản phác thảo kế hoạch marketing

159.000,0 136.000,0

Cuốn sách sẽ giúp bạn có được tư duy đúng và hình dung ra toàn bộ những việc cần làm để xây dựng một bản kế hoạch marketing đầy đủ nhất.

Marketing plan – Bản phác thảo kế hoạch marketing

159.000,0 136.000,0

Danh mục: , ,