Mạng lưới kinh doanh đa cấp cho người mới bắt đầu

169.000,0

Làm thế nào để sống với ước mơ?
Kinh doanh theo mạng lưới là một trong những nghề nghiệp phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Hàng triệu người như bạn đã từ bỏ công việc hành chính nhàm chán để theo đuổi cơ hội vươn tới ước mơ về một công việc kinh doanh cho riêng mình. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra năm đầu tiên trong kinh doanh…

Mạng lưới kinh doanh đa cấp cho người mới bắt đầu

169.000,0

Danh mục: