Lá mặt lá trái trong ngành quảng cáo

199.000,0

Quảng cáo nói láo?
Ở cương vị một người tiêu dùng, chắc chắn rằng bạn thường xuyên tức điên lên trước những mẹo mực và mánh khóe của các nhà quảng cáo: Đoạn quảng cáo truyền hình kéo dài 30 giây; nội dung quảng cáo dàn kín một trang báo; hoặc những lá thư trực tiếp, e-mail mời chào, và cả phiếu mua hàng giảm giá… …

Lá mặt lá trái trong ngành quảng cáo

199.000,0

Danh mục: