Khi hạt nước hóa đám mây

139.000,0

Giới thiệu sách Khi hạt nước hóa đám mây
(Tái bản đổi tên từ sách Bí mật phía sau điện toán đám mây)

Chuyện chưa kể về Salesforce.com, từ một ý tưởng trở thành công ty tỷ đô và Cuộc cách mạng khai sinh ngành công nghiệp phần…

Khi hạt nước hóa đám mây

139.000,0

Danh mục: