HBR On Innovation – Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)

199.000,0 198.000,0

Cuốn sách là tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề đổi mới sáng tạo. Chúng tôi vẫn luôn nhận thấy lý do mà các công ty hoạt động lâu năm thất bại…

HBR On Innovation – Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)

199.000,0 198.000,0