Định giá thông minh – Chinh phục người dùng

Những tổ chức đột phá thiết kế sản phẩm xoay quanh giá cả như thế nào
Mọi doanh nghiệp đều cần đổi mới để tồn tại và phát triển, nhưng tỷ lệ đổi mới thất bại lại quá cao. Gần ba trong số bốn sản phẩm hoặc dịch vụ đổi mới bỏ lỡ các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận – hoặc thất bại…

Danh mục: