Combo Sách Marketing – Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2018) + Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người (Tái Bản 2017) – (Tặng Kèm Postcard GreenLife AHA)

218.000,0 178.000,0

Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người (Tái Bản 2017)
Người chọn nghề hay nghề chọn nghề là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Marden, nằm trong số những tác phẩm hay nhất về hướng nghiệp từng được…

Combo Sách Marketing – Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2018) + Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người (Tái Bản 2017) – (Tặng Kèm Postcard GreenLife AHA)

218.000,0 178.000,0