Combo Sách Kinh Doanh: Xây Dựng Để Trường Tồn + Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall

392.000,0 352.500,0

Xây Dựng Để Trường Tồn
“Đây không phải là cuốn sách viết về các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có sức thu hút lớn. Cũng không phải là cuốn sách viết về các sản phẩm, các khái niệm sản phẩm…

Combo Sách Kinh Doanh: Xây Dựng Để Trường Tồn + Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall

392.000,0 352.500,0