Combo: Chào Hàng Chuyên Nghiệp + Giao Tiếp Chuyên Nghiệp Để Bán Hàng Thành Công (Bộ 2 Cuốn)

166.000,0 151.060,0

1. Giao tiếp chuyên nghiệp để bán hàng thành công
Nếu bạn cũng muốn trở thành cao thủ bán hàng, bạn cũng muốn mình có sức hút trong từng lời nói, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, hãy chăm chỉ luyện tập…

Combo: Chào Hàng Chuyên Nghiệp + Giao Tiếp Chuyên Nghiệp Để Bán Hàng Thành Công (Bộ 2 Cuốn)

166.000,0 151.060,0