Combo 7 Loại Hình Thông Minh + Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ (Bộ 2 Cuốn)

288.000,0 207.800,0

Combo 7 Loại Hình Thông Minh + Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ (Bộ 2 Cuốn)

Ngày nay, việc sắp xếp các cuộc họp bán hàng với những người ra quyết định tại các công ty lớn là vô cùng khó khăn….

Combo 7 Loại Hình Thông Minh + Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ (Bộ 2 Cuốn)

288.000,0 207.800,0