Chú chó nhìn thấy gì (Tái bản đổi bìa)

179.000,0

CHÚ CHÓ NHÌN THẤY GÌ
Lật tẩy những góc khuất trong đời sống xã hội
Có cùng cấu trúc và giọng văn cân nhắc chỉn chu, song bạn sẽ thấy 19 bài viết trong cuốn sách Chú Chó Nhìn Thấy Gì đề cập đến những khía cạnh hoàn toàn khác nhau của cuộc sống từ việc:

“Mù tạt…

Chú chó nhìn thấy gì (Tái bản đổi bìa)

179.000,0

Danh mục: