Buổi Sáng Diệu Kỳ Dành Cho Người Bán Hàng

119.000,0 95.000,0

Buổi Sáng Diệu Kỳ Dành Cho Người Bán Hàng
Chúng tôi biết có vô số cuốn sách dành riêng cho người bán hàng, trong đó hướng dẫn những phương thức tìm kiếm khách hàng tiềm năng, những kỹ năng xây dựng mối quan hệ, xử lý các phản hồi tiêu cực, chốt hợp đồng, tiếp nhận lời giới thiệu và thúc đẩy khách hàng quay trở lại.
Chúng tôi cũng biết có rất nhiều cuốn…

Buổi Sáng Diệu Kỳ Dành Cho Người Bán Hàng

119.000,0 95.000,0

Danh mục: