Blink – Trong chớp mắt (Tái bản đổi bìa)

139.000,0

TRONG CHỚP MẮT
Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ
Trong chớp mắt là một cuốn sách chiến lược viết về sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ, về những quyết định đưa ra chỉ trong một cái chớp mắt thực sự không hề tầm thường như mọi người vẫn nghĩ. Vì sao một số…

Blink – Trong chớp mắt (Tái bản đổi bìa)

139.000,0

Danh mục: