10 bước xây dựng thành công thương hiệu Việt trên Amazon

10 bước xây dựng thành công thương hiệu Việt trên Amazon
Với những trải nghiệm gồm thất bại và thành công khi lăn lộn kinh doanh trên Amazon, Alex Tran, Tony Trieu đã chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm cũng như hướng dẫn các seller, doanh nghiệp Việt đang muốn vươn ra thế giới.

Cung cấp những hiểu biết sơ bộ…

Danh mục: